Objekts

Som fotograf er det ikke bare mennesker og natur som fotograferes. Ofte er det også objekter som skal fotografers i forbindelse med kommersiell reklame eller som fine art. Å kunne skille mellom det kommersielle og det kunstneriske fine art språket er en veldig stor og uklar utfordring da det ikke er noen klar definisjon på hva som er hva. Forvirringen ble ikke mindre under en workshop. Der kom det frem at det som var reklamespråket på 60-80 tallet er fine art i dag, og det som var fine art er kommersiell.

Jeg tror og mener at de to kommunikasjonsformene ofte går over i hverandre. 

Uansett! Under er noen av resultatene fra workshopen. 

kontaktkopi-objekts-ferdig-2bloggobjekts-komersiel-1bloggobjekts-komersiel-2bloggobjekts-komersiel-3blogg

 

 

 

Advertisements

# Anthropocene”

På en workshop hadde vi tema om at den mennesklige epoken #anthropcene” i jordens tidsalder har begynt. Uten at vi tenker over det, har vi mennesker stor påvirkning på jorden. Både på makronivå og mikronivå. Vi valgte ett tema om svevestøv, om hvor mye støv trafikken i bybildet påvirker oss.

 

_mg_6069red_mg_6079red_mg_6110red